Meny

Få hjälp med dina juridiska frågor gällande begravning.

Visa undermeny

Arvskifte

Om boet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras.

Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet.

Levins & Serenander
Uppsala Begravningsbyrå

Tel: 018-50 11 50
E-post: info@levins-serenander.se

Besöksadress:
Bergagatan 2, 752 38 Uppsala

Postadress:
Box 2155, 750 02 Uppsala